Links

Valid websites in National Societies in SSCPNM                  

Sweden

SFKF (clinical physiology)
www.sfkf.se
SFNM (nuclear medicine)
www.sfnm.se

Denmark

DSKFNM (clinical physiology & nuclear medicine)
www.dskfnm.org

Norway

NSNM (nuclear medicine)
http://www.nsnm.no

Norsk Forening for Nukleärmedisin och molekylär avbildning
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-nuklearmedisin-og-molekylar-avbilding/

Finland

KLF (clinical physiology)
https://klf-yhdistysavain-fi.directo.fi/finnish-society-of-clinical-phys/
FSNM (nuclear medicine)
www.fsnm.org

                 

Other Links

American Physiological Society
www.the-aps.org

American Society of Nuclear Cardiology
www.asnc.org

British Nuclear Medicine Society
www.bnms.org.uk

European Association of Nuclear Medicine
www.eanm.org